FANDOM


Dansk Udspring Database er en database med stævneresultater som vedligeholdes af Victor Valore.

Be polite Bemærk at arbejdet med Dansk Udspring Database er suspenderet for arbejdet med Dansk Udspring Database 3. Dansk Udspring Database som beskrevet i denne artikel bruges dog forsat som kilde til resultater her på Dansk Udspring Wiki.

Databasen er under opbygning og indeholder lidt forskellige stævner.

Databasen ligger til grund for de udvalgte resultater som vises på udspringernes profilsider eller på stævnesider.

Se listen over stævner i Dansk Udspring Database.

Baggrund for data-indsamlingEdit

At indsamle stævne-resultater og tilhørende informationer er ikke altid en entydig opgave. Nu om dage registreres de fleste stævner direkte i et online system og typisk udskrives resultatlister på stedet og udsendes i f.eks. PDF filer. Men nogle gange viser det sig efterfølgende at der har været en eller flere fejl i det registrerede og der udarbejdes en justeret resultatliste som udsendes.

At få date ind i databasenEdit

Den eksisterende database vedligeholdes i en Excel fil af Victor Valore og baseret herpå genereres de datafiler som viser resultaterne her på Dansk Udspring Wiki. Man kan således ikke direkte redigere i resultaterne her på wiki, men bliver nødt til at sende rettelser eller tilføjelser til Victor.

Hvis du vil sende resultater, så er det bedst at sende det i Excel format. Der skal være en linie pr. start og der skal være kolonner med Fornavn, Efternavn, point, placering, antal starter. Se nedenstående eksempel:

Danske Mesterskaber 1913
Drenge 3m årgangsgruppe D
Anders And 123,45 1 3
Batman Andersen 99,98 2 3
Carsten Rasmussen Jensen 88,99 3 3
Piger 3m årgangsgruppe D
Sørine Petersen 123,45 1 2
Mette Præstedatter 99,98 2 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.