FANDOM


Dommerpanel

Dommerpanel ved Trip Trap stævne

Dommeren bedømmer udførslen af et spring og giver en karakter for det samlede indtryk af springet.

Ved bedømning af synkrokonkurrencer bruges flere dommere og de bedømmer henholdsvis eksekvering af springet og synkronitet mellem springerne.

I forbindelse med afviklingen af en konkurrence, så er der en førstedommer som angiver hvornår springeren må afvikle sit spring, hvornår dommerne skal afgive karaktere og beslutte eventuelle sanktioner.

Ved større stævner og internationale mesterskaber vil rollen som førstedommer være tildelt en dedikeret person som benævnes referee.

Dommerpaneler og pointgivningEdit

I individuelle konkurrencer bruges tre tællende dommerkaraktere for at give point til et spring. De tre dommerkaraktere lægges sammen og summen ganges med springets sværhedsgrad.

Et dommerpanel består af flere dommere som vurdere springet simultant når det udføres. For at forbedre kvaliteten af bedømmelsen, så sætter man typisk 5 eller 7 dommere i et dommerpanel og fjerner de højeste og laveste karaterer, så alene de tre miderste indgår i pointgivningen.

UddannelseEdit

I Danmark tilbydes uddannelse ved Dansk Svømmeunion i to niveauer som modsvarer henholdsvis Trip Trap begynder og Trip Trap DM niveau. Uddannelsen gennemføres sammen med afviklingen af stævner af den pågældende type.

Ved mange stævner internationalt forventes trænere også at kunne dømme og indgå som dommere i afvikling af konkurrencerne.

FINA tilbyder uddannelse som dommer på FINA Judge Development School som også indeholder en eksamen. Når man har gennemført denne uddannelse skal man efterfølgende evalueres.

EvalueringEdit

LEN og FINA udsender evaluatorer som ved internationale konkurrencer evaluerer hvordan dommerne udfører deres gerning. Evalueringen munder ud i en procentangivelse for hvor tæt den enkelte dommer har været på at dømme på linje med de øvrige dommere.

Baseret på evalueringerne kan de nationale forbund indstille dommere til at fremgå på listerne over akkrediterede dommere. Disse lister opdateres årligt.

LEN klassificeringEdit

Indenfor LEN arbejder man med fire klassificeringer som i kort sammenfatning kræver:

  • LEN A - 3 bedømmelser indenfor 2 år af 2 forskellige evaluatorer, med samlet gennemsnit på alle evalueringer over 90% og ingen enkeltstående under 75%
  • LEN B - 2 bedømmelser indenfor 2 år af 2 forskellige evaluatorer, med samlet gennemsnit på alle evalueringer over 85% og ingen enkeltstående under 75%
  • LEN B** - FINA Judge School, men ingen evealueringer
  • LEN G - Har dømt ved de seneste tre års senior nationale mesterskaber

Akkrediterede danske dommere i kalenderåret 2018:

  • Marianne Hern - FINA og LEN B
  • Nomi Mortensen - LEN A
  • Claus Friislund - LEN A

Eksterne henvisningerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.