FANDOM


Hvordan
- bliver jeg udspringer?

- deltager jeg i Trip Trap?
- kvalificerer jeg til DM?
- bliver jeg udspringstræner?
- starter jeg et udspringshold?
- arrangerer jeg en træningssamling?
- planlægger jeg en rejse?


Om serien Hvordan?
En træningssamling giver mulighed for at skabe et gennemgående fokus på udvikling igennem at tilbringe 2 eller flere dage sammen, trænere, udspringere og støttepersoner som holdledere, aktive forældre og eventuelt fagfolk som fysioterapeuter.

De fleste træningssamlinger laves med indkvartering fra start til slut, hvilket udover skabelsen af sociale relationer giver mulighed for at koordinere søvn, kost og aktivitet i forhold til træningssamlingens primære program.

TræningspasEdit

En træningssamling bygges op omkring et antal træningspas, som kontinuert giver et en progression henover træningssamlingen.

Længden af de enkelte træningspas skal afstemmes efter deltagerne i træningssamlingen. Ved samlinger i udspringsskolen er børnene typisk kun vant til at træne 45-90 minutter af gangen, hvor eliteudspringere kan køre længere træningspas, typisk 120-180 minutter.

Træningspassene skal placeres, så der tages højde for transport til og fra træningsstedet. Der bør være ”godt med tid”, så transporten kan gennemføres uden jag og stress, som hurtigt kan få et træningspas til at starte i et dårligt mentalt klima.

Træningspassene skal lægges med så stor tidsmæssig afstand, at måltider og hvile kan indpasses, så det giver et godt samlet flow.

På ankomstdagen kan det være hensigtsmæssigt at lave et let træningspas, hvis primære fokus er, at de tilrejsende lærer faciliteten at kende, så det bliver fuldt fokus fra den første fulde dag. I forbindelse med træningssamlinger, som kun varer én weekend, kan det derfor være hensigtsmæssigt at ankomme fredag aften.

For at sikre den samlede kvalitet af træningssamlingen er det vigtigt, at seneste ankomsttid og tidligste afrejsetid bliver tydligt kommunikeret og tilrettelagt, så alle deltagere er med i hele programmet. Der er ikke noget mere ærgerligt end at byde velkommen, selvom alle ikke er ankommet eller at sige tak for denne gang, og halvdelen allerede er taget afsted.

IndkvarteringEdit

Udspringere gennemløber en lang udviklingsproces, fra de starter i udspringsskolen til de skal performe til et Europæisk Mesterskab. Niveauet for indkvartering under en træningssamling bør følge og støtte denne udvikling. Når man som lille udspringsbarn deltager i sin første påsketræningslejr, så kan det være rigtig fint at sove på luftmadras på en skole eller fritidshjem. Det sociale vil være i højsæde, man får nye venner og det primære fokus vil være, når man skal træne.

Er man kommet på nationalt niveau og deltager f.eks. ved danske mesterskaber, så kan vandrehjem med rigtige senge være en kærkommen udvikling. Indkvartering på hoteller vil typisk først være noget, som man stifter bekendtskab med ved Nordiske Juniormesterskaber eller tilsvarende internationale stævner.

For yngre udspringere kan indkvartering i en SFO eller en spejdehytte være det helt rigtige, da disse lokaler typisk lægger op til sociale aktiviteter, som kan stimulere det sociale bånd.

Skoler og idrætshaller er fine til ren indkvartering, men stiller ofte lidt større krav til det sociale program mellem træningspassene.

KostEdit

Det er vigtigt, at der er basismåltider med god næring til både udøvere og trænere i en træningssamling. Derudover vil det være hensigtsmæssigt med sunde snacks i forbindelse med træningspas, så der er noget god energi at fylde på.

Udøvere bør drikke rigeligt med vand under hele træningssamlingen, og man bør opfordre til, at alle har drikkedunke og gerne laves ”fælles fyldninger”, så man sikrer, at alle har en fyldt dunk med til træningen.

Da det er meget forskelligt, hvor meget den enkelte spiser under en træningssamling, er det hensigtsmæssigt primært at servere fra buffet, så den enkelte kan afpasse mængde efter behov.

I visse situationer er det nemmest at servere sandwichs - der bør man undgå at lave ”én stor” til hver, men bør i stedet lave mange små, så den enkelte kan tage så mange, som det kræver for at stille sulten.

I forbindelse med træningspas eller mellem måltider kan sunde snacks i form af skåret frugt, grøntsagsstave eller knækbrød være godt. Forbered det, så det kan ”puttes direkte i munden” så folk ikke får snavsede fingre. En skraldespand ved siden af serveringen er god til bananskræller og ting, som ryger på gulvet.

For udøvere skal der typisk blot serveres vand i forbindelse med træningslejre. Eventuelt sodavand bør være knyttet til en social funktion.

Det er hensigtsmæssigt, at trænere og ledere ligeledes drikker vand, men rigeligt med kaffe scorer typisk også bonuspoint.

InvitationEdit

For deltagende klubber, udøvere, trænere, ledere og forældre til udøvere, så kan kvaliteten af invitationen gøre allermest gavn. En god invitation bør som minimum indeholde:

Formål og målgruppe – så læseren forstår, om man er i målgruppen og med hvilket formål man skal prioritere sin deltagelse.

Tid og sted – med fokus på, hvor man skal rejse til og hvad der er seneste ankomsttidspunkt, samt hvorfra afrejse sker og hvornår man tidligst skal tage derfra.

Transportmuligheder – angiv, hvordan folk, der ikke kommer i bil, kan komme til og fra stedet. Til trods for Rejseplanen og andre elektroniske værktøjer, så har arrangør typisk en bedre forståelse af de lokale muligheder. Det er hensigtsmæssigt at angive, hvornår man senest kan ankomme/afrejse, nærmeste togstation, hvis man vil overholde ankomst- og afrejsetider for træningsamlingen.

Kost – angiv konkret første og sidste måltid, der serveres på træningssamlingen, så deltagere kan indpasse dette i deres rejseplaner.

Indkvartering – angiv konkret, hvad der skal medbringes og hvad der er på stedet. Specielt for vandrehjem er det vigtigt at angive, om man selv skal medbringe lagen og sengetøj, eller om det findes på stedet.

Træningstøj og –rekvisitter – hvor mange sæt tøj skal der medbringes, skal der være tøj til udendørsaktiviteter, skal der bruges løbesko?

Pris og betaling – hvad skal der betales for og hvornår. Er der restriktioner, f.eks. at man afvises, hvis der ikke er betalt inden ankomst? Tilsvarende er det god service at angive en refusionspolitik, f.eks. at der refunderes ved afbud indtil 48 timer før start.

EksemplerEdit

Hvis du for første gang skal planlægge en træningssamling, så kan det være rart at søge inspiration hos nogle som har prøvet det før.

Her er nogle eksempler:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.