FANDOM


Udspringslitteratur

Udspringslitteratur

Der er udgivet litteratur om udspring på dansk siden 1907. Væsentlige værker om udspring er udgivet på engelsk, specielt af og med USA Divings støtte.

Litteraturen er tilgængelige i form af artikler, bøger og websites. Det eneste kandte magasin dedikeret til udspring er Inside USA Diving, som man kan abonnere på ved at tegne et støtteabonnement i USA Diving.

Den mest omfattende bibliografi om udspring er divingliterature.com, denne oversigt præsenteres på engelsk og indeholder mere end 4.000 referencer.

Mere fokuseret litteratur findes i forbindelse med clinics og andre uddannelsestilbud. Man skal typisk deltage i det pågældende arrangement for at få sådan litteratur.

Endelig udgives der programmer i forbindelse med forskellige stævner og mesterskaber. Disse kan være ganske triville eller mere omfangsrige, f.eks. med profiler af deltagende atleter.

Dansk Udspring Wiki har vi en liste med bøger og uddybende artikler om udvalgte stykker litteratur der kan findes i disse kategorier:

Denne artikels indhold er verificeret af VicVal den 13. maj 2017