FANDOM


Hovedartikler
Udspring

Udspringer
Faciliteter
Træner
Klub
Arrangement
Forbund

En udspringer er idrætsudøveren indenfor udspring. For et være berettiget til at stille op ved de fleste stævner, skal springeren være organiseret i en klub. Er den valgte klub organiseret i Dansk Svømmeunion, så kan springeren ligeledes kvalificere til at deltage i danske mesterskaber, samt udtages til landsholdet.

Når en springer deltager i stævner skelnes der typisk mellem junior-, senior- og mastersudspringere.

JuniorudspringerEdit

Man er juniorudspringer til og med det kalenderår hvor man fylder 18 år. Juniorudspringerne inddeles i Årgangsgrupper. Ved en del stævner kan det være tilladt at konkurrere i en ældre årgangsgruppe end den man er født til.

SeniorudspringerEdit

Fra og med det år hvor man fylder 19 er man ikke længere juniorudspring og betegnes derfor som seniorudspringer. Ved mange konkurrencer er seniorrækkerne åbne, det vil således sige at alle, også juniorudspringere, kan stille op i dem. Der kan dog være yderligere krav som skal opfyldes.

MastersudspringerEdit

Fra det år, hvor man fylder 25, og ikke længere konkurrerer på seniorniveau, er man mastersudspringer. Mastersudspringere inddeles i aldersgrupper af 5 års intervaller, således 25-29 år, 30-34 år, osv. og fortsætter op til 100. Læs mere om, hvad det vil sige at være Masters her.