Dansk Udspring Wiki
Advertisement

Udspringssektionen, eller blot sektionen, er den politiske enhed i Dansk Svømmeunion som er ansvarlig for udspringssporten indenfor forbundet. Sektionen refererer til bestyrelsen i Dansk Svømmeunion.

Sektionen står bl.a. for at koordinere kalenderen for de udspringsaktiviterer som ligger i forbundets regi, udtage udspringere til at repræsenterer Danmark internationalt, koordinere de Danske Mesterskaber, samt arrangerer tilbud som Trip Trap og Træner-/Ledersamling.

Medlemmerne af sektionen vælges ved områdemødet og sektionen ledes af Sektionslederen.

I forbindelse med områdemødet i 2015 blev det besluttet at sektionen kan etablerer stående udvalg og disse er for nærværende:

  • Bredde - Har ansvaret for udspringere under 18, med et niveau under de Fire eller fem første
  • Talent, Landshold & Elite (daglig tale TLE) - har ansvaret for udspringere på konkurrenceniveau
  • Masters / High Diving - har ansvaret for de voksne udspringere, såvel som de der dyrker High Diving.

Sektionen er underlagt Dansk Svømmeunions sportspolitik og modtager herigennem sine økonomiske grundmidler. Hertil søger sektionen tilskud i forbundets udviklings- og landsholdspuljer til forud definerede aktiviteter.

Sektions- og udvalgsmedlemmer[]

Sektionsmedlemmer vælges på områdemødet for to år af gangen.

Udvalgmedlemmer indstilles af udvalgslederen og godkendes af sektionen. Der er ingen fast valgperiode for udvalgsmedlemmer, de kan til- og afgå efter ønske og behov.

Person Rolle Ansvarsområde
Charlotte B. G. Damgaard Udvalgsmedlem, Bredde Breddeklubber i vestdanmark
Kristine Rintza Sektionsmedlem    Udvalgsleder af Masters / High Diving udvalget
Martin Thygesen Sektionsmedlem Trip Trap
Mette Jartved Udvalgsmedlem, TLE Landsholdstøj, Træningssamlinger
Nomi Mortensen Sektionsmedlem Udvalgsleder af Talent, Landshold og Elite udvalget
Peter Braüner Udvalgsmedlem, TLE Danske Mesterskaber
Victor Valore Sektionsleder Økonomi og udvalgsleder af Bredde udvalget

Sektionen i tidligere år[]

Medlemmer 2014-2015[]

Person Rolle Ansvarsområde
Martin Thygesen Sektionsmedlem Trip Trap
Nomi Mortensen Sektionsmedlem Landshold og talentarbejde
Charlotte B. G. Damgaard Sektionsmedlem    Projektledelse af Ta' Springet 2014
Victor Valore Sektionsleder Økonomi og Danske Mesterskaber

Medlemmer 2013-2014[]

Person Rolle Ansvarsområde
Allan Folmer Sektionsmedlem Sekretær og Kalender
Christian Koerner Sektionsmedlem Kommunikation og mesterskaber
Martin Thygesen Sektionsmedlem Trip Trap og Faciliteter
Nomi Mortensen Sektionsmedlem Landshold og talentarbejde
Charlotte B. G. Damgaard Sektionsmedlem    Breddearbejde og støtte til nye klubber
Victor Valore Sektionsleder Økonomi og Træner-/Ledersamling

Landstræner Claus Friislund var fortsat medlem efter områdemødet, men udtrådte af sektionen i sommeren 2013.

Medlemmer 2012-2013[]

Person Rolle Ansvarsområde
Christian Koerner Sektionsmedlem Kommunikation og mesterskaber
Claus Friislund Sektionsmedlem Landshold og elitestævner
Martin Thygesen Sektionsmedlem Trip Trap og DiveRecorder
Nomi Mortensen Sektionsmedlem Landshold og talentarbejde
Ronni Meyer Sektionsmedlem    Breddearbejde og støtte til nye klubber
Victor Valore Sektionsleder Økonomi og Træner/Ledersamling
Advertisement